قائم‌مقام مدیرمسئول روزنامه قانون
روزنامه قانون رفع توقیف شد 25 آگوست 2019
ی

روزنامه قانون رفع توقیف شد

قائم‌مقام مدیرمسئول روزنامه قانون از رفع توقیف این روزنامه بعد از ۶ماه خبر داد.