قربانعلی تنگ شیر
۱۴ مهر ۱۴۰۰

« کاهش اعتماد عمومی»

          « کاهش اعتماد عمومی»   به گزارش “پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم”  دکتر  قربانعلی تنگ شیر  مدرس دانشگاه گفت: نکاتی که باید سریعاً به دولت یادآوری کرد جلب اعتماد ملی است آمار کاهش مشارکت در انتخابات – احساس بی پناهی و بی کسی  جامعه و نشنیدن صدا مردم همه اینها به آمار کاهش […]