قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود ۲۷ مهر ۱۴۰۰

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود

۲۵ مهر ماه و با حضور اعضای هیات نظارت: قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود سی و پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه کشی برگزار […]

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود ۲۵ مهر ۱۴۰۰

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود

۲۵ مهر ماه و با حضور اعضای هیات نظارت: قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران برگزار می شود     سی و پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه […]