قرن بیست و یکم
۱۶ مرداد ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

خبر در قرن بیست و یکم، فناوری جدید، ارزش‌های قدیم و یک تعریف جدید از خبر

در یکی از پژوهش‌ها تجت عنوان «خبر در قرن آینده» که توسط پروفسور مایکل شادسون جامعه‌شناس و استاد دانشگاه انجام گرفت، پاسخ‌هایی برای پنج موضوع بحث‌انگیز در مقوله خبر در قرن بیست و یکم ارائه شد که این مقاله در بر دارنده خلاصه‌ای از آن‌هاست.