قطع برق و اینترنت
۱۵ آبان ۱۳۹۷
اتحادیه دفاع مدنی:

در حالات بحرانی دسترسی به برق و اینترنت قطع می‌شود

به یاد داشته باشیم که در حالات بحرانی به احتمال زیاد برق و اینترنت قطع می‌شود. برای شنیدن خبرها باید به کانال محلی P4 گوش داد و یک رادیوی بطری‌دار داشت.