لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
مصوبه جدید هیأت دولت درباره لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها 27 سپتامبر 2018

مصوبه جدید هیأت دولت درباره لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

هیأت دولت ۴ مهر ماه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، مصوبات جدیدی درباره لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها داشت.