لوکس‌گرایی
روابط‌عمومی و معضلی به‌نام لوکس‌گرایی 09 ژانویه 2019

روابط‌عمومی و معضلی به‌نام لوکس‌گرایی

با توجه به تحولات ذکر شده، فعالان حوزه روابط‌عمومی با ایجاد رقابت به دنبال افزایش سهم خود در استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های نوظهور هستند و در این بین متاسفانه شاهد آن هستیم که پدیده‌ای با عنوان لوکس‌گرایی در روابط‌عمومی در حال گسترس است.