ماهنامه صنعت چاپ
همایش گذر صنعت نشر و چاپ از بحران ۰۳ آبان ۱۳۹۷

همایش گذر صنعت نشر و چاپ از بحران

ماهنامه صنعت چاپ همزمان با آغاز سی و شش سال انتشار خود، یک گردهمایی با عنوان «صنعت چاپ؛ گذر از بحران» عصر دیروز در خانه هنرمندان تهران برگزار کرد.