محسن حاج‌محمدی
مدیر روابط‌عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد ۲۲ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

مدیر روابط‌عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد

طی حکمی محسن حاج‌محمدی به‌عنوان مدیر روابط‌عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد.