محمد جواد آذری جهرمی
وزیر صنعت خواستار افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل شد ۰۸ مهر ۱۳۹۷

وزیر صنعت خواستار افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داد.