مدرس کارگاه آینده پژوهی روابط عمومی
جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی برگزار شد ۲۱ مهر ۱۳۹۷
به میزبانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران؛

جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی برگزار شد

با حضور مدیران روابط عمومی، آینده پژوهان و سایر علاقه مندان جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی به صورت کارگاه برگزار شد.