مدیرعامل بانک توسعه تعاون
سرپرست جدید روابط عمومی بانک توسعه تعاون منصوب شد 29 دسامبر 2018

سرپرست جدید روابط عمومی بانک توسعه تعاون منصوب شد

با حکم مدیرعامل بانک توسعه تعاون، دو سرپرست برای اداره روابط عمومی و اداره بین‎الملل بانک توسعه تعاون منصوب و در آئینی معارفه شدند.

سعید معادی سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون شد 22 اکتبر 2018
انتصابات

سعید معادی سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، سعید معادی به‌ عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت این بانک معرفی شد.