مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مرتضی نظری مدیرکل کانون استان تهران شد 04 مارس 2019
انتصابات

مرتضی نظری مدیرکل کانون استان تهران شد

با حکم مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرتضی نظری به عنوان مدیرکل کانون استان تهران منصوب شد.