مدیرکل جدید ارتباطات همراه اول
مدیر جدید روابط عمومی همراه اول منصوب شد ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
انتصابات

مدیر جدید روابط عمومی همراه اول منصوب شد

طی مراسمی کیومرث حاجی رحیمیان به عنوان مدیرکل جدید ارتباطات همراه اول حکم خود را دریافت کرد و از زحمات شاهین آرپناهی در این سمت تقدیر شد.