مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران
اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند 03 دسامبر 2018

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک با رأی مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای این شهرستان انتخاب شدند.