مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد ۱۱ آذر ۱۳۹۷
انتصابات

مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، همایون امیرزاده را به عنوان مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این وزارتخانه منصوب کرد.