مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع مس ایران
افشین سبزواری مدیر روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران شد ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
انتصابات

افشین سبزواری مدیر روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران شد

طی حکمی افشین سبزواری به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب شد.