مدیر عامل بانک توسعه تعاون
۱۱ آذر ۱۳۹۷
انتصابات

انتصاب سرپرست روابط عمومی بانک توسعه تعاون

با حکم حجت اله مهدیان، مدیر عامل بانک توسعه تعاون، شهرام بخشا سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون شد.