مدیر کل روابط عمومی استانداری کرمان
برپایی نمایشگاه روابط عمومی‌ها در ۲۸ اردیبهشت ۹۸ 17 نوامبر 2018

برپایی نمایشگاه روابط عمومی‌ها در ۲۸ اردیبهشت ۹۸

مدیر کل روابط عمومی استانداری کرمان در خصوص راه‌اندازی نمایشگاه روابط عمومی‌ها گفت: سال آینده 28 اردیبهشت‌ماه نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه روابط عمومی‌های استان برگزار خواهیم کرد.