مرکز تحقیقات پیو
اغلب آمریکایی ها خبرها را از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند 18 دسامبر 2018
مرکز تحقیقات پیو:

اغلب آمریکایی ها خبرها را از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند

طبق پژوهش مرکز تحقیقات پیو، برای اولین بار رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان منبع خبری مهم‌تری نسبت به روزنامه‌ها در آمریکا مطرح شدند.