مرکز همایش های خلیج فارس
همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی ۱۶ دی ۱۳۹۷

همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی

همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی 24 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های خلیج فارس برگزار می شود.