مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
رونمایی هشت کتاب در پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 20 اکتبر 2018

رونمایی هشت کتاب در پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

در مراسم افتتاحیه کنفرانس که صبح روز دوشنبه 30 مهر 1397 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد، شش کتاب که 4 کتاب آن تالیف دکتر حسن بشیر است رونمایی خواهد شد.