مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیشوا برگزار شد ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیشوا برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیشوا به ریاست عباسی فرماندار و با حضور یعقوبی معاون فنی و عمرانی فرمانداری، باهو مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی، روسا و نمایندگان ادارات و نهاد های مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.