مشاوران رسانه‌ای در ادارات دولتی
«کیخا منشی» مشاوران رسانه‌ای در ادارات دولتی برخی «کاسه‌های داغ‌تر از آش» می‌شوند 02 دسامبر 2018
یادداشت

«کیخا منشی» مشاوران رسانه‌ای در ادارات دولتی برخی «کاسه‌های داغ‌تر از آش» می‌شوند

نصراله صیاد- دخالت در امور روابط عمومی به واسطه حساسیت بسیار بالای این بخش از یک سازمان و نهاد دولتی می‌تواند ضربات بسیار جبران ناپذیری به آن دستگاه وارد نماید و به قول قدیمی‌ها، "آشپز که دو تا می‌شود، آش یا شور می‌شود یا بی نمک"