معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
استعفای معاون مطبوعاتی پذیرفته شد 23 ژانویه 2019

استعفای معاون مطبوعاتی پذیرفته شد

با استعفای محمد سلطانی‌فر که حدود یک سال معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت، موافقت شد.