معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
امسال نمایشگاه مطبوعات نداریم 31 اکتبر 2018
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

امسال نمایشگاه مطبوعات نداریم

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تکذیب شایعات چند روز اخیر درباره احتمال برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سال جاری، از برگزار نشدن قطعی این نمایشگاه خبر داد.