معاون وزیر ارتباطات
فیلترینگ در روزهای آینده سخت تر می شود 24 دسامبر 2018

فیلترینگ در روزهای آینده سخت تر می شود

فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.

«سروش» و «گپ» حمایت می‌شوند 19 نوامبر 2018
ابلاغ مرکز ملی فضای مجازی برای پایان حمایت از پنج پیام‌رسان

«سروش» و «گپ» حمایت می‌شوند

معاون وزیر ارتباطات از ابلاغ پایان حمایت از پنج پیام‌رسان بومی و باقی ماندن «سروش» و «گپ» در لیست حمایت‌شوندگان خبر داد.