نخستین جشنواره رسانه ای معلولان
اصفهان میزبان نخستین جشنواره رسانه ای معلولان ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

اصفهان میزبان نخستین جشنواره رسانه ای معلولان

نخستین جشنواره رسانه ای معلولان به زودی در اصفهان برگزار می شود.