نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران
نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در سمنان برگزار می شود ۰۲ مهر ۱۳۹۷

نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در سمنان برگزار می شود

نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران و اولین رویداد روابط عمومی استان سمنان همراه با یادمان استاد میرزابابا مطهری نژاد، نهم مهرماه سالجاری در سمنان برگزار خواهد شد.

برگزاری نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در استان سمنان ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در استان سمنان

نخستین نشست استانی انجمن روابط عمومی ایران در استان سمنان برگزار می شود.