نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
۱۵ آذر ۱۳۹۷

نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برگزار می شود

نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي یكشنبه ١٨ آذر برگزار مي شود.