نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي
نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي برگزار مي شود ۱۵ آذر ۱۳۹۷

نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي برگزار مي شود

نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي یكشنبه ١٨ آذر برگزار مي شود.