نشست تخصصی شب های فناوری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

دومین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع انسان و فناوری

دومین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع انسان و فناوری شنبه ۲۸ اردیبهشت ١٣٩٨، از ساعت ۱۶ الی ١٩ در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.