نشست مشترک مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و مدیران رسانه‌های استان خراسان جنوبی
مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند پاسخگوی مردم و خبرنگاران باشند‌ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند پاسخگوی مردم و خبرنگاران باشند‌

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند پاسخگوی مردم و خبرنگاران باشند.