نشست
نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور در سالن کنفرانس بیمه حکمت صبا برگزار شد.