نمايشگاه عكس
«انگاره»هایی از طبیعت و پرتره اجتماعی ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

«انگاره»هایی از طبیعت و پرتره اجتماعی

نمایشگاه گروهی عکاسی با عنوان «انگاره» در گالری ایده پارسی به نمایش گذاشته می شود.