نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات
پیام حسین انتظامی پس از انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات 03 دسامبر 2018

پیام حسین انتظامی پس از انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات

حسین انتظامی پس از انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات پیامی صادر کرد.