هفته روابط عمومی
روابط‌عمومی؛ تفاهم – تعامل – مسؤولیت اجتماعی 14 مه 2018
انتخاب شعار اصلی هفته روابط عمومی

روابط‌عمومی؛ تفاهم – تعامل – مسؤولیت اجتماعی

از سوی رئیس ستاد برگزاری هفته روابط‌عمومی عناوین روزهای این هفته در سال ۱۳۹۷ اعلام شد.