همایش بین المللی، مدیریت رسانه، آبان ماه
همایش بین المللی «مدیریت رسانه» آبان ماه برگزار می شود ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

همایش بین المللی «مدیریت رسانه» آبان ماه برگزار می شود

پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه 19 آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.