همایش بین المللی، مدیریت رسانه، آبان ماه
همایش بین المللی «مدیریت رسانه» آبان ماه برگزار می شود 29 آگوست 2018

همایش بین المللی «مدیریت رسانه» آبان ماه برگزار می شود

پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه 19 آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.