همایش سراسری دو روزه‌ روابط عمومی‌ شرکت بازرگانی دولتی ایران
همایش سراسری روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران برگزار شد 10 دسامبر 2018

همایش سراسری روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران برگزار شد

همایش سراسری روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران طی روزهای سیزدهم و چهاردهم آذر ماه با شعار "همگام با مردم از مزرعه تا سفره" با برگزاری سخنرانی و مباحث کارگروه‎ها و کارگاه‎های آموزشی ارتباطات و رسانه، پژوهش و افکارسنجی و تبلیغات و فرهنگ برگزار شد.