همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی
همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی 06 ژانویه 2019

همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی

همایش علمی تخصصی روابط عمومی و پایداری ملی 24 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های خلیج فارس برگزار می شود.