واگذاری پرابهام
واگذاری پرابهام گروه مجلات همشهری 26 آگوست 2018

واگذاری پرابهام گروه مجلات همشهری

واگذاری تمام نشریات گروه مجلات همشهری به یک چهره کمترشناخته شده بنام علی رزاقی بهار بازتاب زیادی در شبکه‎های اجتماعی داشت.