وبینار علمی – تخصصی روش های نوآورانه کاهش هزینه های شهرداری تهران  برگزار شد
وبینار علمی – تخصصی روش های نوآورانه کاهش هزینه های شهرداری تهران  برگزار شد ۲۸ آبان ۱۴۰۰

وبینار علمی – تخصصی روش های نوآورانه کاهش هزینه های شهرداری تهران  برگزار شد

وبینار علمی – تخصصی روش های نوآورانه کاهش هزینه های شهرداری تهران برگزار شد به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم وبینار علمی – تخصصی روش های نوآورانه کاهش هزینه های شهرداری تهران به همت دکتر بوچانی رییس مرکز مرکز مطالعات شهرداری تهران و دکتر نوروزی معاون مرکز ، با حضور دکتر مهدی علیزاده […]