«وب سرویس رایمگ» سامانه یکپارچه نشریات ادواری علمی کشور از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی راه اندازی شد.
۱۹ بهمن ۱۴۰۰

«وب سرویس رایمگ» سامانه یکپارچه نشریات ادواری علمی کشور از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی راه اندازی شد.

سامانه جامع نشریات علمی کشور با عنوان «وب سرویس رایمگ» رونمایی شد «وب سرویس رایمگ» سامانه یکپارچه نشریات ادواری علمی کشور از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی راه اندازی شد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| «وب سرویس رایمگ» سامانه یکپارچه […]