وزیر راه و شهرسازی
از کتاب مسئولیت اجتماعی در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی رونمایی شد ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
همراه با کتاب

از کتاب مسئولیت اجتماعی در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی رونمایی شد

در حاشیه برگزاری دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران از کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.

اجرای مسئولیت اجتماعی رمز بقای بنگاه های اقتصادی ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
درمراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران تاکید شد:

اجرای مسئولیت اجتماعی رمز بقای بنگاه های اقتصادی

در مراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی،‌ بر اجرای مسئولیت اجتماعی به عنوان رمز بقای بنگاه های اقتصادی تأکید شد.

در طول این چند سال سعی کردم رویکرد خودم را نسبت به کار روابط‌عمومی‌ها منتقل کردم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
عباس آخوندی وزیر راه و مسکن

در طول این چند سال سعی کردم رویکرد خودم را نسبت به کار روابط‌عمومی‌ها منتقل کردم

روابط عمومی برای پیشرفت کشور باید از مردم نظر و الگو بگیرد. اگر شما در مجموعه خود صرفاً بخواهید خبررسان باشید و ارزش‌افزوده‌ای را ایجاد نکنید قبل از شما، با پیشرفت فضای مجازی خبر زودتر به دست مردم خواهد رسید.