پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی
۱۶ مهر ۱۳۹۷

تبریک رئیس دانشگاه امام صادق (ع) به دکتر بشیر برای دریافت جایزه دکتر نطقی

رئیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در نامه ای دریافت جایزه دکتر نطقی توسط دکتر بشیر را تبریک گفت.

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

نقش حیاتی مگا پروژه های علمی در نگارش سناریو و شبیه سازی صحنه «بازی شطرنج سرنوشت ملل» با تأکید بر جایگاه و نقش روابط عمومی

دکتر مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه UCLA/ Washington State/Idaho سخنران پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی وزیر بازی شطرنج در صحنه شطرنج سناریوی/ شبیه سازی آینده و سرنوشت یک ملت/ جهان "مگا پروژه علمی و فنی" می باشد. بنابراین، "مگا پروژه علمی و فنی" معنای روابط عمومی و آینده آن را تعریف می کند و تعیین کننده اصلی نقشه راه روابط عمومی در ایران و جهان به حساب می آید؟! دیگر چیزی مانند "روابط عمومی و رسانه های سنتی" وجود ندارد. روابط عمومی باید نقش مهمی در شکل دادن "آینده یک ملت، تمدن دیجیتال و عصر تکینگی داشته باشند.