پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود گرد و غبار به غرب کشور و کاهش کیفیت هوا و دید افقی خبر داد.
۱۵ تیر ۱۴۰۱

رئیسی: وظیفه داریم در کشور کارها را دانش‌بنیان پیش ببریم

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// رئیسی: وظیفه داریم در کشور کارها را دانش‌بنیان پیش ببریم رئیس جمهور گفت: ما وظیفه داریم در کشور کارها را دانش‌پایه و دانش‌بنیان پیش ببریم و خوشحالیم که دانشگاههای کشور به این ضرورت اجتناب‌ناپذیر رسیده‌اند که علم را باید در همه مسائل کشور ضمیمه کنند.  دکتر سید ابراهیم رئیسی دوشنبه […]

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود گرد و غبار به غرب کشور و کاهش کیفیت هوا و دید افقی خبر داد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود گرد و غبار به غرب کشور و کاهش کیفیت هوا و دید افقی خبر داد.