پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// هفتمین دوره مسابقات چالش های فناوری اطلاعات ICT Challenge 7 در تاریخ 23 و 24 تیر ماه 1401 برگزار می شود.
۰۱ خرداد ۱۴۰۱

هفتمین دوره مسابقات چالش های فناوری اطلاعات

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// هفتمین دوره مسابقات چالش های فناوری اطلاعات ICT Challenge 7 در تاریخ 23 و 24 تیر ماه 1401 برگزار می شود.