پذیرش دانشجوی بدون کنکور در مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد 41 تهران
۱۹ تیر ۱۴۰۱

پذیرش دانشجوی بدون کنکور در مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد ۴۱ تهران

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// پذیرش دانشجوی بدون کنکور در مرکز آموزش علمی - کاربردی واحد 41 تهران به گزارش خبرنگار پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم مرکز آموزش علمی - کاربردی واحد 41 تهران جهت کد رشته های مقطع کارشناسی