پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات
پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات ۲۱ دی ۱۴۰۰

پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات

پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم  اولین نسخه این فصلنامه به شماره مجوز ۸۸۳۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دکتر محمدرضا حقیقی و سردبیری دکتر فیروز دیندار فرکوش منتشر شد. دکتر محمد سلطانی فر،دکتر فواد […]