پرویز اخوان
رییس روابط عمومی گروه صنعتی بارز منصوب شد 23 ژانویه 2019
انتصابات

رییس روابط عمومی گروه صنعتی بارز منصوب شد

پرویز اخوان مدیرعامل گروه صنعتی بارز طی حکمی فیروزه عسگری را به عنوان رییس روابط عمومی این گروه منصوب کرد.