پرچم پرافتخار بانک رفاه کارگران بر فراز قله حوض دال دنا برافراشته شد
۰۴ مرداد ۱۴۰۱

پرچم پرافتخار بانک رفاه کارگران بر فراز قله حوض دال دنا برافراشته شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// به مناسبت گرامیداشت 62 سالگرد تاسیس بانک پرچم پرافتخار بانک رفاه کارگران بر فراز قله حوض دال دنا برافراشته شد